ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2019

 

 

 

 

 

 

 

rptoz

dav

rptrpt

rpt

rpt

cof

rhdr

mde

ptr

rpt

rptoz

cof

cof

mde

rpt

rptoz

cof

cof

rpt

oznor

rptoz

oznor

oznor

rptoz

rptoz

rpt

mde

rptoz

cof

rpt

dav

cof

cof

oznor

oznor

rptoz

ptroz

rptoz

rptoz

cof

mde

dav

dav

dav

rpt

mde

ozedf

ptr

ptr

ptr

rpt

rpt

rptoz

rptoz

ptr

rpt

ptr

oznor

oznor

oznor

oznor

oznor

cof

rpt

ptroz

rptoz

rptoz

ptroz