Περιβάλλον Ευθύνη Όλων 2022

Υιοθετούμε τις Γειτονιές μας…
…ομορφαίνουμε την πόλη μας…
συμμετέχοντας στις δράσεις εθελοντισμού του Δήμου Πολυγυρου Χαλκιδικής