Ο Λ.Ο.Π. στο Δραβησκο Σερρών

Ο ΛΟΠ ταξίδεψε στο Δραβήσκο Σερρών και παρουσίασε χορούς της Επισκοπής Νάουσας.