ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λ.Ο.Π.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λ.Ο.Π.

 

 

Πρόεδρος :Εφη κελιαφάνου

A’Αντιπρόεδρος :Γεώργιος Μελάς

Β’Αντιπρόεδρος:Δημήτριος Βορδός

Γεν.Γραμματέας:Γεώργιος Βογιατζής

Ειδ. Γραμματέας: Σκούφου Μαρία

Ταμίας: Λίνα Χριστιανού

Μέλη: Κωσταντίνος Τουβλατζής

          Ηρακλεία Καραβασίλη

Φίλοι καλωσορίσατε….