ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λ.Ο.Π.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λ.Ο.Π.

          Πρόεδρος : Ελευθερία Κοσμά

A’Αντιπρόεδρος : Γεώργιος Μελανδίνος

Β’Αντιπρόεδρος: Έφη Κελιαφάνου

Γεν.Γραμματέας:  Δήμητρα Κούτριου

Ειδ. Γραμματέας: Σοφία Στρατηγάκη

                 Ταμίας: Φωτεινή Κίτσιου

Μέλη:Στεργιανή Μπούρα

          Άννα Τσερβελή

          Κωνσταντίνα Μαγδάλη

          Γεώργιος Βογιατζής

             

 

Φίλοι καλωσορίσατε….