ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λ.Ο.Π.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λ.Ο.Π.

 

 

Πρόεδρος :Εφη κελιαφάνου

 

A’Αντιπρόεδρος :Γεώργιος Μελάς

Β’Αντιπρόεδρος:Μαρία Σκούφου

 

Γεν.Γραμματέας:Γεώργιος Μελανδίνος

Ειδ. Γραμματέας: Ελευθερία Κοσμά

 

Ταμίας: Λίνα Χριστιανού

 

Μέλη:Γεώργιος Βογιατζής

              Φλώρα Μουχτή

               Ιωάννης Μπούρας

 

Φίλοι καλωσορίσατε….